zobacz rekrutacje
oferta

Nasze

kompetencje

co robimy

Outsourcing pracowniczy

Usługa outsourcingu pracowniczego polega na zrekrutowaniu, dostarczeniu oraz nadzorowaniu personelu dedykowanego do Państwa firmy. Osoby są zatrudniane przez naszą firmę i wykonują czynności w miejscu wskazanym przez Klienta. Wszelkie kwestie formalne związane z pracownikiem takie jak zatrudnienie, sprawy kadrowe czy płacowe pozostają po naszej stronie.
Zatrudniane przez nas osoby są w 100% rzetelnie informowane na jaką pracę przyjeżdżają. Takie postępowanie względem pracowników gwarantuje niską rotację na prowadzonym projekcie.

Praca tymczasowa

Posiadamy aktualną bazę kandydatów oraz prowadzimy bieżące rekrutacje na zlecenie Klienta. Zatrudnienie tymczasowe reguluje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 360) oraz Kodeks pracy. Jest formą zatrudnienia, w której udział biorą trzy strony: osoba zatrudniana tymczasowo, agencja pracy tymczasowej oraz pracodawca użytkownik.
Zatrudnienie tymczasowe cudzoziemca odbywa się za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę tymczasową. W wyniku zmian wniesionych przez nowelizację ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.  pracownik tymczasowy może wykonywać pracę tymczasową na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Rekrutacja pracowników

Posiadamy własną sieć rekrutacji pracowników dzięki, której rekrutujemy 5000 nowych osób rocznie! Profil Jobs specjalizuje się w rekrutacji, zatrudnianiu przede wszystkim personelu pochodzącego z Ukrainy ale dla naszych klientów w celu jak najlepszego wykonywania usługi rekrutujemy również obywateli m.in. z: Mołdawii, Gruzji, Białorusi, Rosji, Armenii. Jeśli brakuje Ci rąk do pracy i chcesz zaoszczędzić czas zgłoś się do nas.

Nasza agencja dysponuje bazą zweryfikowanych i doświadczonych kandydatów.
W celu jak najlepszego wykonywania usługi przygotowany zostaje profil wymaganych kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia kandydata. Weryfikacja nadesłanych aplikacji kandydatów – sortowanie wg zapotrzebowania na danych specjalistów, fachowców itp. w celu szybkiego reagowania na potrzeby rynku. Telefoniczna wstępna rozmowa kwalifikacyjna, zapoznanie się z kandydatem z jego doświadczeniem zawodowym, wstępna selekcja – w oparciu o kwalifikacje zawodowe, predyspozycje osobowe. Po przyjeździe do Polski rozmowa oceniająca i ostateczna weryfikacja osoby aplikującej.
Koordynator współpracujący z Klientem i zatrudnionym jest w stałym kontakcie na cały okres trwania umowy.

Head Hunting

Head Hunting to metoda poszukiwań bezpośrednich, Direct Search umożliwia dotarcie do konkretnej grupy specjalistów o unikalnych kwalifikacjach, wykształceniu, doświadczeniu zawodowym.Naszym zadaniem jest dotarcie do konkretnego kandydata, którego Klient sobie zażyczy. 
Nasi head hunterzy mają ponad 5 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu pracowników w branżach wymagających najwyższych kwalifikacji zawodowych. Pozostawiając rekrutację w naszych rękach zyskujesz czas, który możesz wykorzystać na rozwój swojej firmy. 

Legalizacja pracy

Masz obawy przed zatrudnieniem obcokrajowca? Twój dział HR nie lubi, bądź obawia się procedur związanych z zatrudnianiem pracowników zza Wschodniej granicy naszego kraju? Wiedza prawna, znajomość ustaw, rozporządzeń do ustaw a przede wszystkim wiedza praktyczna pozwala nam bezpiecznie przeprowadzić Twój dział HR przez wszystkie procedury zatrudnienia pracownika z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii czy nawet z Indii. 
Oświadczenie o powierzeniu pracy, jednolite zezwolenie na pobyt i pracę (tzw. Karta pobytu), zezwolenie typu A? Wiza Schengen? Czy można zatrudnić pracownika na takiej wizie czy nie? Rozwiejemy Twoje wątpliwości, odpowiemy na każde pytanie i przeprowadzimy cały proces zatrudnienia pracownika. 

Rozwój i szkolenia

Dla naszych pracowników prowadzimy zajęcia językowe. Pomogamy naszym Klientom nie miec problemów z komunikacją.
Prowadzimy szkolenia na wózki widłowe. Po ukończeniu takich szkołeń pracownik ma UDT (dokument zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego opracowanego przez wnioskodawcę programu szkolenia) i doświadczenie do pracy na wózkach. Dla elektryków organizujemy kurs elektryka na uprawnienia elektryczne SEP do 1 kW. Naszym celem jest nie tylko praca ale i rozwój naszego pracownika, dedykowanego do Twojej firmy.
Furniture Layouts

Recent projects

View all
No items found.